عاشقانه

مهم نیست شیشه قلبم زیر پاهات بشکنه مهم اینه پاهات زخمی نشه

 

بایــــد بــــه بعضــــی پســــرا گفــــت :
آهــــای پســــر ...
حواســــت باشــــه ...!
ایــــن دختــــری كــــه بــــه تــــو دل داده ,
خیلی هــــا در " آرزوی نیــــم نگاهــــش " هستنــــد ...
لیاقــــت داشتــــه بــــاش ..............!
.
نوشته شده در جمعه 20 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت 17:3 توسط نازنین| |

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند

چطور پنجاه سال عاشقانه با هم زندگی کردید؟

گفتند : ما از نسلی هستیم که هر آنچه خراب میشود

« تعمیر » میکنیم نه « تعویض »

نوشته شده در جمعه 13 ارديبهشت 1392برچسب:,ساعت 20:0 توسط نازنین| |