عاشقانه

مهم نیست شیشه قلبم زیر پاهات بشکنه مهم اینه پاهات زخمی نشه

اون که برای چند صباحی که شد رفیق نیمه راهی نشد پایبند یک قراری ای خدا /

منو تنهاییه خونه دو تا

چشمایی که نگرونه پاییز بی بهار و کی میفهمه ؟ کی میدونه؟

نوشته شده در پنج شنبه 21 مهر 1390برچسب:,ساعت 21:39 توسط نازنین| |
به چه میخندی؟!!!

 

به شکست دل من یا به پیروزی خویش؟

به نگاهم که چه مستانه تو را باور کرد با نه افسونگری چشمانت که مرا سوزاند و خاکستر

کرد؟

به چه میخندی تو ؟!!

به دل ساده ی من که دگر تا به ابد نیز به فکر خود نیست؟

خنده دار است بخند...!

نوشته شده در چهار شنبه 20 مهر 1390برچسب:,ساعت 18:11 توسط نازنین| |

پرنده ای که مال تو نیست اگر صدها قفس هم بسازی آخرش می رود...

نوشته شده در چهار شنبه 20 مهر 1390برچسب:,ساعت 18:9 توسط نازنین| |

اگر تو تجربه ای از عشق نداشته باشی ، آن وقت هیچ تجربه ای از عبادت

نخواهی داشت!

نوشته شده در چهار شنبه 20 مهر 1390برچسب:,ساعت 18:4 توسط نازنین| |
این هم از یک عمر مستی کردنم ، سالها شبنم پرستی کردنم ، ای دل زهر جدایی را

 

بخور چوب عمری با وفایی را بخور ، ای دلم دیدی که ماتت کرد و رفت ، خنده ای بر

خاطراتت کرد و رفت،من که گفتم این پرستو رفتنیست، اه عجب کاری به دستم داده

دل ، هم شکستو هم شکستم داده دل

نوشته شده در چهار شنبه 20 مهر 1390برچسب:,ساعت 18:1 توسط نازنین| |
عشق

 

رسیدن به درکی چنان کامل است که خود را پاره ای از دیگری بدانی او را بپذیری

آن گونه که هست و نه

به گونه ای که تو میخواهی عشق سرچشمه ی پیوند است

نوشته شده در چهار شنبه 20 مهر 1390برچسب:,ساعت 17:54 توسط نازنین| |

نگاه ساکت مردم به روی صورتم ، دزدانه می افتد .

همه گویند : عجب شاد است،عجب خندان. دل مردم چه میداندکه من دنیایی از

اشکم...

نوشته شده در سه شنبه 19 مهر 1390برچسب:,ساعت 19:11 توسط نازنین| |

درد را از هر طرف نوشتم درد بود ، دوری تو بد تر از هر درد

 بود

نوشته شده در یک شنبه 17 مهر 1390برچسب:,ساعت 17:23 توسط نازنین| |